Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej »
zamknij
Dziś jest Niedziela 16 Czerwiec 2019
Menu górne
waluty


Jezyki
KIES TAAL  - Polski -
Koszyk
Menu główne
Wycena nieruchomości Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
Autor: Jerzy Dydenko, Tomasz Telega
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Stan prawny: 1 października 2018 r.
Cena netto: 132,38 PLN
VAT: 5 %
Cena brutto: 139,00 PLN
Produkt niedostępny

Spis treści

Wykaz skrótów 9
Wprowadzenie 11
CZĘŚĆ I. USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI 17
Dział I. Przepisy ogólne 19
Dział II. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego 43
Rozdział 1. Zasady ogólne 43
Rozdział 2. Zasoby nieruchomości 44
Rozdział 3. Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste 45
Rozdział 4. Przetargi na zbycie nieruchomości 53
Rozdział 5. Oddawanie w trwały zarząd 55
Rozdział 6. Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne 56
Rozdział 7. Ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych 57
Rozdział 8. Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości 59
Dział III. Wykonywanie, ograniczanie lub pozbawianie praw do nieruchomości 73
Rozdział 1. Podziały nieruchomości 73
Rozdział 2. Scalanie i podział nieruchomości 80
Rozdział 3. Prawo pierwokupu nieruchomości 88
Rozdział 4. Wywłaszczanie nieruchomości 88
Rozdział 5. Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości 99
Rozdział 6. Zwrot wywłaszczonych nieruchomości 108
Rozdział 7. Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej 114
Dział IV. Wycena nieruchomości 121
Rozdział 1. Określanie wartości nieruchomości 121
Rozdział 2. Powszechna taksacja nieruchomości 152
Rozdział 3. Badanie rynku nieruchomości 153
Dział V. Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami 155
Rozdział 1. Rzeczoznawstwo majątkowe 155
Rozdział 2. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 169
Rozdział 3. Zarządzanie nieruchomościami 169
Rozdział 4. Nadawanie uprawnień zawodowych rzeczoznawcom majątkowym i dokonywanie wpisów do centralnego rejestru oraz orzekanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej 170
Dział VI. Przepisy karne i o karach pieniężnych 171
Dział VII. Przepisy przejściowe, zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe 172
CZĘŚĆ II. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI I SPORZĄDZANIA OPERATU SZACUNKOWEGO 175
Rozdział 1. Przepisy ogólne 177
Rozdział 2. Określanie wartości nieruchomości przy zastosowaniu poszczególnych podejść, metod i technik wyceny 178
Rozdział 3. Określanie wartości nieruchomości dla różnych celów 221
Rozdział 4. Sposób sporządzania, forma i treść operatu szacunkowego 314
Rozdział 5. Przepis końcowy 332 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 21.09.2004 r. – Wskaźniki szacunkowe gruntów 333
Bibliografia 337
Wykaz aktów prawnych 339
Wykaz tablic 345