Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej »
zamknij
Dziś jest Poniedziałek 21 Wrzesień 2020
Menu górne
waluty


Jezyki
KIES TAAL  - Polski -
Koszyk
Menu główne
Wycena nieruchomości. Przykłady operatów szacunkowych. CZĘŚĆ 9.B.
Autor: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: Wacetob 2018
Cena netto: 51,43 PLN
VAT: 5 %
Cena brutto: 54,00 PLN

Wydawnictwo zawiera przykłady wycen nieruchomości. Zeszyt otrzymał numer 9•B, ponieważ - tak jak zeszyt 9 - zawiera sześć przykładów operatów szacunkowych, wykonanych przy zastosowaniu podejść, metod i technik wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami (Dz. U. 2014/328), wykonywanych przez kandydatów na rzeczoznawców majątkowych w czasie odbywania praktyk zawodowych przed przystąpieniem do egzaminu państwowego:

- nieruchomości lokalowej, w podejściu porównawczym, metodą porównania parami,
- nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,
- nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,
- nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
- nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej,
- nieruchomości jako przedmiotu ograniczonego prawa rzeczowego.

Operaty te zostały sporządzone dla innych niż w numerze 9 nieruchomości. W przykładach operatów szacunkowych zamieszczonych w niniejszej publikacji uwzględniono zmiany w Ustawie o gospodarce nieruchomościami, które weszły w życie z dniem 1 września 2017 r. Informację o zakresie tych zmian znajdują się we wstępie do książki. Zapraszamy do korzystania z wydawnictwa osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień zawodowych z zakresu wyceny nieruchomości oraz rzeczoznawców majątkowych.

SPIS TREŚCI:

Przykład 1. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości lokalowej - lokalu mieszkalnego. Podejście porównawcze, metoda porównywania parami
Przykład 2. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Podejście porównawcze, metoda korygowania ceny średniej
Przykład 3. Określenie wartości rynkowej nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym – lokalu użytkowe. Podejście dochodowe, metoda inwestycyjna, technika kapitalizacji prostej
Przykład 4. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej, będącej w użytkowaniu wieczystym, w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Podejście porównawcze, metoda porównywania parami
Przykład 5. Określenie wartości nieruchomości gruntowej niezabudowanej w celu określenia wartości rynkowej prawa własności gruntu przed podziałem i po podziale dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości. Podejście porównawcze, metoda porównywania parami i metoda korygowania ceny średniej
Przykład 6. Określenie wartości rynkowej własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego. Podejście porównawcze, metoda korygowania ceny średniej