Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej »
zamknij
Dziś jest Środa 18 Wrzesień 2019
Menu górne
waluty


Jezyki
KIES TAAL  - Polski -
Koszyk
Menu główne
PYTANIA I TESTY EGZAMINACYJNE na uprawnienia budowlane 2016 cz. 2 ĆWICZENIA
Autor: Mirosław Giera, Andrzej Pogorzelski
Wydawnictwo: Polcen 1 lipca 2016
Cena netto: 56,43 PLN
VAT: 5 %
Cena brutto: 59,25 PLN
Produkt niedostępny


Uwaga przy jednoczesnym zakupie części I i II nie doliczamy kosztów wysyłki !!!

Publikacja ta została wydana w dwóch częściach. Część 1. PORADNIK z kluczem, część 2. ĆWICZENIA z kluczem.
Książki te są niezbędne do dobrego przygotowania do egzaminów wiosennych 2016 dla inżynierów i techników budownictwa w szeregu specjalnościach zarówno bez ograniczeń jak i w ograniczonym zakresie. Część 2. ĆWICZENIA składa się z:
 - przedmowy, w której omówiono wymagania, jakie należy spełnić, aby móc uzyskać uprawnienia budowlane w danej specjalności zarówno bez ograniczeń, jaki i w ograniczonym zakresie (wymagania co do wykształcenia i odbytej praktyki na budowie lub przy sporządzaniu projektów budowlanych);
 - rozdziału 1 obejmującego wyciąg z wykazu przepisów obowiązujących na egzaminie, do których przykładowe zestawy pytań na egzamin testowy (egzamin pisemny) wyszczególniono w rozdziale 2;
 - rozdziału 2, w którym zamieszczono pytania 664 pytań na egzamin testowy niezależnych od 1 części książki w czterech podrozdziałach obejmujących: - 309 przykładowych pytań z zakresu ustawy – Prawo budowlane, - 235 przykładowych pytań z zakresu warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bu-dynki i ich usytuowanie, - 72 przykładowe pytania z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego, - 48 pytań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy; z proponowanymi odpowiedziami a, b lub c. Na egzaminie – stosownie do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – wybór odpowiedzi polega na zakreśleniu na karcie odpowiedzi jednej z trzech propozycji odpowiedzi, z których jedna jest właściwa;
- rozdziału 3, w którym zamieszczono przykładowe testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie dla wszystkich specjalności (łącznie do projektowania i kierowania robota-mi budowlanymi, jak również odrębnie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi); na końcu każdego zestawu wybranych losowo pytań wskazano właściwą odpowiedź wraz z poda-niem przepisu, z którego wynika odpowiedź.
- rozdziału 4, zawierającego 107 przykładowych tez z odpowiedziami na egzamin ustny.

Klientów z Lublina i okolic zainteresowanych naszymi 
wydawnictwami zapraszamy do naszej siedzby w Lublinie 
Budynek R.D.L.P (Lasy Państwowe) Czechowska 4 parter, pokój nr 8