Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej »
zamknij
Dziś jest Sobota 21 Maj 2022
Menu górne
waluty


Jezyki
KIES TAAL  - Polski -
Koszyk
Menu główne
Uprawnienia budowlane 2019 Część 2. Pytania i testy ĆWICZENIA
Autor: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: Polcen 1 lipca 2019
Cena netto: 84,76 PLN
VAT: 5 %
Cena brutto: 89,00 PLN
Produkt niedostępny

Najlepsze źródło informacji niezbędnej do dobrego przygotowania się do egzaminu pisemnego i ustnego na uprawnienia budowlane dla wszystkich specjalności w ograniczonym zakresie. Najlepsza książka dla specjalności: - architektonicznej - konstrukcyjno-budowlanej - inżynieryjnej: a) mostowej b) drogowej c) kolejowej d) hydrotechnicznej e) wyburzeniowej - instalacyjnej a) telekomunikacyjnej b) energetycznej (cieplnej, wentylacyjnej, gazowej i wod.-kan.) c) elektrycznej i elektroenergetycznej


Część 2. ĆWICZENIA składa się z: - wprowadzenia, w którym omówiono wymagania, jakie należy spełnić, aby móc uzyskać uprawnienia budowlane w danej specjalności zarówno bez ograniczeń, jaki i w ograniczonym zakresie (wymagania co do wykształcenia i odbytej praktyki na budowie lub przy sporządzaniu projektów budowlanych); - rozdziału 1 obejmującego wyciąg z wykazu przepisów obowiązujących na egzaminie, do których przykładowe zestawy pytań na egzamin testowy (egzamin pisemny) wyszczególniono w rozdziale 2; - rozdziału 2, w którym zamieszczono 662 pytania na egzamin testowy (niezależnych od 523 pytań zawartych w 1 części książki) w czterech podrozdziałach obejmujących: · 309 przykładowych pytań z zakresu ustawy – Prawo budowlane, · 233 przykładowych pytań z zakresu warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, · 72 przykładowe pytania z zakresu – Kodeksu postępowania administracyjnego, · 48 pytań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy; z proponowanymi odpowiedziami a), b) lub c). Na egzaminie – stosownie do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – wybór odpowiedzi polega na zakreśleniu na karcie odpowiedzi jednej z trzech propozycji odpowiedzi, z których jedna jest właściwa; - rozdziału 3, w którym zamieszczono przykładowe testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie dla wszystkich specjalności (łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, jak również odrębnie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi); na końcu każdego zestawu wybranych losowo pytań wskazano właściwą odpowiedź wraz z podaniem przepisu, z którego wynika odpowiedź; - rozdziału 4, zawierającego 106 przykładowych tez z odpowiedziami na egzamin ustny; - rozdziału 5, zawierającego pytania problemowe z komentarzem i odpowiedziami, które mogą być przydatne zarówno na egzaminie ustnym i pisemnym; - wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana na egzaminie na uprawnienia budowlane