Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej »
zamknij
Dziś jest Czwartek 29 Wrzesień 2022
Menu górne
waluty


Jezyki
KIES TAAL  - Polski -
Koszyk
Menu główne
Norma N SEP-E-005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru
Wydawnictwo: COSiW SEP 2013
Cena netto: 22,00 PLN
VAT: 5 %
Cena brutto: 23,10 PLN
Produkt niedostępny

 

   Klientów z Lublina i okolic zainteresowanych naszymi 
wydawnictwami zapraszamy do naszej siedzby w Lublinie 
Budynek R.D.L.P (Lasy Państwowe) Czechowska 4 parter, pokój nr 8
(była księgania Gepro)

Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru
 

Wydanie I, Warszawa 2013 Format: A4 Ilość stron: 20

Autorzy: mgr inż. Julian Wiatr, dr inż. Waldemar Jaskółowski
ISBN 978-83-61163-39-8

 

 

 

 

 

 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi podczas pożaru jest jednym z najważniejszych wymagań stawianych współczesnym budynkom. Głównymi źródłami kształtującymi kryteria bezpieczeństwa pożarowego są regulacje prawne. Na podstawie § 207 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.) można stwierdzić, że zostanie zapewniony właściwy poziom bezpieczeństwa pożarowego wtedy, gdy zastosowany zespół rozwiązań techniczno-budowlanych w budynku i urządzeniach z nim związanych zapewnia w razie pożaru:

− nośność konstrukcji przez czas wynikający z właściwych przepisów,

− ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku,

− ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie budynki,

− możliwość bezpiecznej i skutecznej ewakuacji (osoby znajdujące się wewnątrz mogły opuścić obiekt budowlany lub być uratowane w inny sposób),

− bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

Powyższe wymagania zostały potwierdzone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające Dyrektywę 89/106/EWG. Możliwość bezpiecznej i skutecznej ewakuacji jest jednym z najistotniejszych celów bezpieczeństwa pożarowego. Ogólnym kryterium bezpieczeństwa życia ludzi w pożarach budynków i obiektów budowlanych, przyjętym z punktu widzenia efektywnej ewakuacji jest to, aby dostępny czas bezpiecznej ewakuacji (DCBE) był większy niż czas wymagany do bezpiecznej ewakuacji (WCBE).

Jednym z warunków zapewnienia bezpiecznej i skutecznej ewakuacji ludzi z budynku objętego pożarem jest zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej o parametrach gwarantujących prace urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru przy ich znamionowych parametrach. Podczas pożaru budynków zazwyczaj bardzo szybko rośnie temperatura, co skutkuje wzrostem rezystancji przewodów elektrycznych. Wzrost rezystancji przewodów powoduje zwiększenie spadku napięcia w obwodach zasilających urządzenia przeciwpożarowe, których funkcjonowanie w czasie akcji ratowniczej jest wymagane przez odpowiednie przepisy. Dodatkowo wysoka temperatura wpływa na pogorszenie warunków ochrony przeciwporażeniowej tych urządzeń.

W związku z tym na etapie projektowania instalacji elektrycznych należy uwzględnić to niekorzystne zjawisko, w celu zapewnienia zasilania urządzeń napięciem o wymaganej wartości oraz skutecznej ochrony przeciwporażeniowej.