Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej »
zamknij
Dziś jest Poniedziałek 14 Październik 2019
Menu górne
waluty


Jezyki
KIES TAAL  - Polski -
Koszyk
Menu główne
Instalowanie urządzeń gazowych - Poradnik
Autor: Konrad Bąkowski
Wydawnictwo: COSiW SEP 2012
Cena netto: 65,00 PLN
VAT: 5 %
Cena brutto: 68,25 PLN
Produkt niedostępny

 

Klientów z Lublina i okolic zainteresowanych naszymi 
wydawnictwami zapraszamy do naszej siedzby w Lublinie 
Budynek R.D.L.P.  (Lasy Państwowe) Czechowska 4 parter, pokój nr 8

tel: 505150262

 

Konrad Bąkowski to znany i ceniony specjalista-praktyk w dziedzinie gazownictwa, rzeczoznawca Polskiego

Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych i aktualnie czlonek prezydium Zarządu Głównego tej organizacji. Jest autorem 6 publikacji książkowych oraz współautorem 4 innych książek z dziedziny budownictwa i inżynierii sanitarnej, a także autorem ponad 80 artykułów w czasopismach technicznych.
Jego poradnik „Sieci i instalacje gazowe” o objętości ponad 700 str. spotkał się z dużym uznaniem czytelników, o czym oewiadczą 3 wydania w latach 1996, 2002, 2007 oraz dodruki w 2007 i 2008 r. Publikacja II wydania zostala nagrodzona w 2004 „Wyróżnieniem Ministra Infrastruktury”.

SPIS TREŚCI
OD AUTORA ...................................................................................................... 11
1. PRZYGOTOWANIE PROJEKTU INSTALACJI GAZOWEJ ................... 13
1.1. Materiały wyjściowe .......................................................................... 13
1.2. Składniki projektu instalacji gazowej ............................................... 15
1.3. Obliczanie zapotrzebowania na gaz do ogrzewania pomieszczeń ... 16
1.4. Maksymalne godzinowe, dobowe i roczne zapotrzebowanie na gaz
do przygotowania posiłków i ciepłej wody użytkowej .................... 17
1.5. Efekty ekologiczne stosowania gazu jako paliwa ............................ 19
1.6. Poprawa sprawności procesu energetycznego .................................. 20
1.7. Analiza porównawcza rocznych kosztów zakupu paliwa ................ 20
1.8. Przykłady prowadzenia instalacji gazowych w budynkach
mieszkalnych ...................................................................................... 21
1.9. Schemat procesu projektowania instalacji gazowej ......................... 24
1.10. Korzystanie z przepisów techniczno-budowlanych i norm
w Internecie ........................................................................................ 27
2. PRZYŁĄCZA GAZOWE DO BUDYNKÓW............................................. 29
2.1. Warunki techniczne przyłączenia ...................................................... 29
2.2. Procedury realizacji przyłącza ........................................................... 30
2.3. Umowa o przyłączenie i umowa sprzedaży paliwa gazowego ........ 31
2.4. Zgłoszenie instalacji do napełnienia gazem ...................................... 31
2.5. Ważniejsze pojęcia i przepisy ............................................................ 32
2.6. Realizacja przyłącza gazowego ......................................................... 35
2.7. Punkty redukcyjne ............................................................................. 39
3. UŻYTKOWANIE GAZU W BUDYNKACH MIESZKALNYCH ............ 43
3.1. Pojęcia podstawowe ........................................................................... 43
3.2. Klasyfikacja i wymagania jakościowe paliw gazowych .................. 44
3.3. Spalanie gazu ..................................................................................... 45
6
3.4. Rodzaje pomieszczeń w budynkach mieszkalnych .......................... 49
3.5. Wymagania w zakresie obciążenia cieplnego i wentylacji .............. 49
4. WENTYLACJA NATURALNA W POMIESZCZENIACH
I ODPROWADZANIE SPALIN Z URZĄDZEŃ GAZOWYCH ............... 53
4.1. Podstawowe akty normatywne .......................................................... 53
4.2. Wentylacja higrosterowana, a użytkowanie urządzeń gazowych .... 54
4.3. Wymagania szczegółowe dotyczące wentylacji pomieszczeń ......... 61
4.4. Wpływ przerywaczy ciągu na wentylację pomieszczenia ............... 66
4.5. Wentylacja naturalna w pomieszczeniu technicznym
przeznaczonym do zainstalowania kotła gazowego ......................... 68
4.6. Odprowadzenie spalin z domowych urządzeń gazowych ................ 71
4.7. Odprowadzenie spalin z kotła gazowego zainstalowanego
w pomieszczeniu technicznym budynku........................................... 73
5. INSTALACJE GAZOWE Z RUR STALOWYCH I MIEDZIANYCH ..... 75
5.1. Wymagania ogólne............................................................................. 75
5.2. Prowadzenie i łączenie rur stalowych ............................................... 77
5.3. Technologia łączenia rur miedzianych .............................................. 78
5.4. Mocowanie rur miedzianych ............................................................. 80
5.5. Elementy instalacji gazowej .............................................................. 81
5.6. Tabela decyzyjna prowadzenia instalacji .......................................... 82
5.7. Wymagania funkcjonalne i bezpieczeństwo prowadzenia instalacji
gazowej............................................................................................... 84
6. INSTALOWANIE GAZOMIERZY I URZĄDZEŃ GAZOWYCH
W BUDYNKACH MIESZKALNYCH ....................................................... 87
6.1. Instalowanie gazomierzy ................................................................... 87
6.2. Rodzaje instalowanych urządzeń ...................................................... 90
6.3. Podstawowe wymagania instalacyjne ............................................... 91
6.4. Zestawienie najważniejszych zasad instalowania ............................ 93
6.5. Instalowanie kuchni gazowych ......................................................... 94
7. NOWOCZESNE GRZEJNIKI WODY PRZEPŁYWOWEJ
I MAŁE KOTŁY GAZOWE ........................................................................ 99
7.1. Budowa i zasady działania grzejników wody przepływowej .......... 99
7.2. Wskazówki montażu grzejników wody przepływowej .................... 102
7.3. Kontrola poprawności zainstalowania i funkcjonowania urządzenia
gazowego ............................................................................................ 103
7.4. Rodzaje kotłów przepływowych ....................................................... 104
7.5. Wskazówki instalowania kotłów przepływowych ........................... 104
7.6. Pomieszczenie dla kotła o mocy powyżej 30 kW ............................ 106
7.7. Wskazówki dotyczące usytuowania kotłów gazowych
w budownictwie mieszkaniowym ..................................................... 109
7
7.8. Charakterystyka porównawcza różnych rodzajów kotłów ............... 110
7.9. Obliczanie wybranych parametrów technologicznych kotłowni
gazowych............................................................................................ 114
8. UŻYTKOWANIE I MODERNIZACJA INSTALACJI GAZOWYCH...... 116
8.1. Warunki techniczne użytkowania instalacji gazowych .................... 116
8.2. Próby szczelności instalacji gazowych ............................................. 119
8.3. Główna próba szczelności ................................................................. 121
8.4. Zagrożenia występujące w eksploatacji urządzeń gazowych .......... 122
8.5. Postępowanie w przypadku ulatniania się gazu................................ 124
8.6. Doszczelnianie instalacji gazowych .................................................. 125
8.7. Instalacje sygnalizujące niedopuszczalny poziom stężenia gazu .... 126
8.8. Zabezpieczenia przed zagrożeniami wywołanymi pożarem ............ 129
8.9. Modernizacja wentylacji grawitacyjnej ............................................ 130
8.10. Wykonywanie przeglądów instalacji gazowych ............................... 131
8.11. Uproszczona próba szczelności czynnych instalacji gazowych ...... 133
9. STRATY CIŚNIENIA W INSTALACJACH GAZOWYCH...................... 136
9.1. Jednostkowe opory liniowe w przewodach stalowych ..................... 136
9.2. Przybliżone długości przewodów równoważne oporom
miejscowym ....................................................................................... 138
9.3. Metodyka obliczeń strat ciśnienia ..................................................... 139
9.4. Obliczanie godzinowego poboru gazu metodą współczynników
jednoczesności działania urządzeń gazowych .................................. 144
9.5. Jednostkowe opory liniowe przepływu gazu ziemnego
w rurach miedzianych ........................................................................ 145
10. URZĄDZENIA GAZOWE PRZEPŁYWOWE Z ZAMKNIĘTĄ
KOMORĄ SPALANIA................................................................................. 147
10.1. Wprowadzenie ................................................................................... 147
10.2. Przykłady instalowania kotłów z zamkniętą komorą spalania ......... 148
10.3. Gazowe grzejniki wody przepływowej z zamkniętą komorą
spalania ............................................................................................... 153
10.4. Systemy powietrzno spalinowe kotłów z zamkniętą komorą
spalania ............................................................................................... 155
10.5. Kotły gazowe kondensacyjne – przepływowe .................................. 162
10.6. Analiza porównawcza rocznych kosztów zakupu gazu
przy zastosowaniu kotłów kondensacyjnych .................................... 166
11. INSTALACJE SOLARNE WSPÓŁPRACUJĄCE Z KOTŁAMI
GAZOWYMI................................................................................................. 170
11.1. Wprowadzenie ................................................................................... 170
11.2. Kolektory słoneczne płaskie .............................................................. 171
11.3. Kolektory rurowe próżniowe ............................................................. 173
8
11.4. Schematy instalacyjne współpracy kotłów gazowych z kolektorami
słonecznymi........................................................................................ 174
11.5. Instalacja solarna – dwusystemowa do podgrzewania ciepłej
wody użytkowej ................................................................................. 175
11.6. Instalacja kotłowa c.o i c.w.u. wspomagana ciepłem z kolektorów
słonecznych ........................................................................................ 177
11.7. Modernizacja istniejącej instalacji kotłowej c.o. i c.w.u.
z zastosowaniem instalacji solarnej .................................................. 179
11.8. Przykład współpracy kotła gazowego co. i cwu z instalacją
solarną do ogrzewania c.w.u. i wody basenowej .............................. 180
11.9 Pakiety solarne ................................................................................... 182
11.10. Instalacja solarno – kotłowa współpracująca z systemem
wentylacji mechanicznej budynku z odzyskiem ciepła .................... 184
12. PODSTAWOWE WARUNKI PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA
INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH ........................................................... 187
12.1. Wprowadzenie ................................................................................... 187
12.2. Zalecenia instalacyjne ........................................................................ 188
12.3. Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach przemysłowych.................. 189
12.4. Układy zasilania gazem zakładów przemysłowych ......................... 190
12.5. Gazociągi wewnątrzzakładowe ......................................................... 192
13. INSTALACJE DOPROWADZAJĄCE GAZ DO HAL ZAKŁADOWYCH . 195
13.1. Przykładowy układ przewodów gazowych ....................................... 195
13.2. Pojemność akumulacyjna palenisk przemysłowych......................... 196
13.3. Reduktory ciśnienia w instalacjach przemysłowych ........................ 197
13.4. Zasady obsługi reduktorów bezpośredniego działania ..................... 198
13.5. Klapy bezpieczeństwa chroniące paleniska gazowe ........................ 199
13.6. Pomiary zużycia gazu ........................................................................ 200
13.7. Gazomierze rotorowe ......................................................................... 201
13.8. Dobór gazomierzy rotorowych .......................................................... 202
13.9. Gazomierze turbinowe ....................................................................... 205
14. PALNIKI PRZEMYSŁOWE........................................................................ 208
14.1. Wymagania ogólne............................................................................. 208
14.2. Wymagania instalacyjne .................................................................... 209
14.3. Palniki inżektorowe ........................................................................... 210
14.4. Palniki nadmuchowe .......................................................................... 213
14.5. Ścieżki gazowe palników przemysłowych ....................................... 215
14.6. Ścieżki gazowe urządzeń o zmiennej mocy grzewczej .................... 216
14.7. Filtry odpylające palników ................................................................ 217
14.8. Reduktory ciśnienia palników ........................................................... 218
14.9. Zawory elektromagnetyczne palników ............................................. 218
14.10. Presostaty ciśnienia powietrza i gazu ................................................ 220
9
15. ZASADY BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ
PRZEMYSŁOWYCH OPALANYCH GAZEM.......................................... 221
15.1. Zasilanie gazem pieca wysokotemperaturowego o ruchu ciągłym .. 221
15.2. Ścieżki gazowe urządzeń o zmiennej mocy grzewczej .................... 222
15.3. Przykładowe usytuowanie palników w przestrzeniach grzewczych .. 224
15.4. Instalacja gazowa kotłowni osiedlowej............................................. 226
15.5. Pojemność akumulacyjna instalacji przemysłowych ....................... 227
16. OBLICZANIE PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH PALNIKÓW
PRZEMYSŁOWYCH ................................................................................... 229
16.1. Palniki inżektorowe (atmosferyczne) ................................................ 229
16.2. Dobór palnika nadmuchowego .......................................................... 230
16.3. Dobór średnicy rury doprowadzającej gaz do ścieżki gazowej
palnika ................................................................................................ 231
16.4. Obliczanie minimalnego ciśnienia gazu w przewodzie zasilającym.. 232
16.5. Przeliczanie strumienia objętości gazu z warunków normalnych
na ruchowe ......................................................................................... 235
16.6. Obliczanie sprawności palnika nadmuchowego w zależności
od ciśnienia powietrza atmosferycznego .......................................... 236
16.7. Obliczanie wybranych parametrów procesu spalania gazu.............. 238
17. WYBRANE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE KOTŁOWNI
GAZOWYCH ................................................................................................ 241
17.1. Godzinowe zużycie gazu przez kotłownię ........................................ 241
17.2. Roczne zapotrzebowanie gazu do ogrzewania pomieszczeń ........... 241
17.3. Sprawność kotłów konwencjonalnych i kondensacyjnych .............. 242
17.4. Potrzebna wydajność pompy obiegu grzewczego ............................ 242
17.5. Minimalna ilość wody obiegowej ..................................................... 242
17.6. Zapotrzebowanie na energię do centralnego przygotowania cieplej
wody użytkowej ................................................................................. 243
17.7. Straty kominowe ................................................................................ 244
17.8. Średnioroczna sprawność użytkowa układu kocioł – palnik – komin .. 244
18. AUTOMATYKA INSTALACJI KOTŁOWYCH I ODPROWADZANIE
SPALIN .......................................................................................................... 245
18.1. Zabezpieczenie palnika przed zgaśnięciem ...................................... 245
18.2. Zabezpieczenie przed zanikiem ciągu kominowego ........................ 245
18.3. Regulacja parametrów temperaturowych.......................................... 245
18.4. Pompy o regulowanej prędkości obrotowej ...................................... 248
18.5. Palnik inżektorowy sterowany elektronicznie wg firmy
De Dietrich ......................................................................................... 248
18.6. Kocioł gazowy Paromat-Triplex firmy Viessmann .......................... 249
18.7. Przykład instalacji kotłowej z kolektorem spalin i wspólnym
komorowym przerywaczem ciągu .................................................... 250
10
18.8. Odprowadzanie spalin z kotłów gazowych....................................... 251
18.9. Kominy stalowe jedno i dwuścienne................................................. 254
18.10. Odprowadzenie spalin z kotłów wyposażonych w palniki
nadmuchowe ...................................................................................... 256
18.11 Odprowadzenie spalin z kotłów kondensacyjnych ........................... 257
18.12. Wymiarowanie kominów ................................................................... 257
19. INSTALOWANIE I UŻYTKOWANIE KOTŁÓW CENTRALNEGO
OGRZEWANIA O MOCY OD 60 DO 2000 kW........................................ 262
19.1. Warunki techniczne instalowania ...................................................... 262
19.2. Usytuowanie kotła w pomieszczeniu i prowadzenie przewodów
technologicznych ............................................................................... 263
19.3. Kotłownie gazowe, a zagrożenie wybuchem .................................... 266
19.4. Centrale cieplne ................................................................................. 267
19.5. Centrale cieplne na dachach budynków ............................................ 269
19.6. Uruchamianie instalacji kotłowych ................................................... 273
19.7. Użytkowanie instalacji kotłowych .................................................... 276
19.8. Zasady bezpiecznej eksploatacji kotłowni ........................................ 277
LITERATURA ..................................................................................................... 280