Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej »
zamknij
Dziś jest Poniedziałek 5 Grudzień 2022
Menu górne
waluty


Jezyki
KIES TAAL  - Polski -
Koszyk
Menu główne
Zasady sporządzania operatów szacunkowych(Przykłady dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych)
Autor: Andrzeja Nowaka
Wydawnictwo: Educaterra 2020
Cena netto: 95,24 PLN
VAT: 5 %
Cena brutto: 100,00 PLN
Zasady sporządzania operatów szacunkowych
(Przykłady dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych)

 

 Spis treści


1. Praktyka zawodowa z zakresu szacowania  nieruchomości


2. Rodzaje operatów szacunkowych sporządzanych w ramach praktyk zawodowych

3. Projekty operatów szacunkowych wymagane na praktykach zawodowych

   A. Wycena nieruchomości lokalowej lub nieruchomości jako przedmiotu spółdzielczego
   własnościowego prawa do lokalu, podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej
   (projekt nr 1a lub projekt nr 1 b)

   B. Wycena nieruchomości zabudowanej w podejściu porównawczym, metodą porównywania
   parami (projekt nr 2)

   C. Wycena nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód w podejściu dochodowym
   (projekt nr 3 a lub 3 b)

   D. Wycena budynku lub budowli, w podejściu kosztowym (projekt nr 4 a lub 4 b)

   E. Wycena nieruchomości gruntowej w celu ustalenia odszkodowania za wywłąszczenie lub
   przejęcie z mocy prawa, w związku z realizacją celu publicznego (projekt nr 5 a lub 5 b)

   F. Wycena nieruchomosci rolnej i leśnej (projekt nr 6 a lub 6 b)

   G. Wycena nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej lub opłaty
   planistycznej (projekt nr 7 a lub 7 b)

   H.
Wycena nieruchomości obciążonej służebnością w celu ustalenia wynagrodzenia za jej
   ustanowienie (projekt nr 8)

4. Inne wybrane projekty operatów szacunkowych nie wymagane
    na praktykach zawodowych z zakresu wyceny nieruchomości

   A. Wycena nieruchomości gruntowej do aktualizacji opłaty rocznej z tytułu
   użytkowania wieczystego (projekt 1x)

    B. Wycena nieruchomości gruntowej zabudowanej w podejściu mieszanym metodą
    kosztów likwidacji (projekt  2x)

    C. Wycena nieruchomości w podejściu mieszanym przy zasatosowaniu metody
    pozostałoścowej (projekt 3x)