Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej »
zamknij
Dziś jest Wtorek 26 Październik 2021
Menu górne
waluty


Jezyki
KIES TAAL  - Polski -
Koszyk
Menu główne
Wycena nieruchomości leśnych
Autor: Andrzej Nowak
Wydawnictwo: Educaterra wyd: IX 2020-2021
Cena netto: 59,05 PLN
VAT: 5 %
Cena brutto: 62,00 PLN
Produkt niedostępny

 

Klientów z Lublina i okolic zainteresowanych naszymi 
wydawnictwami zapraszamy do naszej siedzby w Lublinie 
Budynek R.D.L.P.  (Lasy Państwowe) Czechowska 4 parter, pokój nr 4

tel: 505150262


 

Wycena nieruchomości leśnych


Spis treści

Wprowadzenie

1.Słownik pojęć leśnych
2.Podstawy leśnictwa
2.1.Pojęcie lasu
2.2.Dane statystyczne o lasach (Raport o stanie lasów w Polsce 2003, 2004)
2.3.Zasady gospodarki leśnej
2.4.Podział powierzchniowy (przestrzenny) lasów
2.5.Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności
Skarbu Państwa
2.6.Podatek leśny
3.Obrót lasami
4.Funkcje lasów w dokumentacji planowania przestrzennego
5.Procedura zalesiania gruntów
6.Dokumentacja urządzeniowo-leśna
7.Opis taksacyjny lasu
7.1.Opis siedliska leśnego
7.2.Opis drzewostanu
8.Metody określania miąższości drzewostanów
9.Klasyfikacja jakościowo-wymiarowa drewna
10.Cele wyceny nieruchomości leśnych
11.Ogólne zasady szacowania nieruchomości przeznaczonych na cele leśne
12.Procedury wyceny gruntów leśnych oraz drzewostanów i pojedynczych drzew
12.1.Wycena gruntów leśnych bez drzewostanu
12.2.Wycena drzewostanów leśnych techniką wskaźnikową
12.3.Wycena drzewostanów leśnych techniką szczegółową
12.4.Wycena drzewostanów leśnych metodą porównywania parami
12.5.Wycena wartości rynkowej drzew poza drzewostanem
12.6.Wycena lasów w strefie zainwestowania miejskiego
13.Szacunek strat w lasach spowodowanych przez pożary
13.1.Całkowite lub częściowe uszkodzenie drzewostanu przez pożar
13.2.Szczególne przypadki strat w lasach spowodowanych przez pożary
14.Wycena lasów przeznaczonych na cele nieleśne
14.1.Wywłaszczenie lasu na poszerzenie drogi publicznej
14.2.Wyłączenie gruntu leśnego z produkcji
14.3.Wycena lasów przeznaczonych na cele zabudowy rekreacyjnej (letniskowej) i mieszkaniowej
15.Tabele przeliczników wartości drzewostanów na 1 ha
16.Przykładowe operaty szacunkowe
Piśmiennictwo

Klienci, którzy kupili ten produkt kupili również: