Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej »
zamknij
Dziś jest Środa 19 Styczeń 2022
Menu górne
waluty


Jezyki
KIES TAAL  - Polski -
Koszyk
Menu główne
Uprawnienia budowlane 2019 Część 1. Pytania i testy PORADNIK
Autor: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: Polcen 1 lipca 2019
Cena netto: 84,76 PLN
VAT: 5 %
Cena brutto: 89,00 PLN
Produkt niedostępny

Najlepsze źródło informacji niezbędnej do dobrego przygotowania się do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane dla wszystkich specjalności bez ograniczeń z komentarzem przepisów prawnych, których znajomość wymagana jest na egzaminie. Najlepszy dla: - architektów - konstruktorów budowlanych - drogowców - mostowców - kolejarzy - hydrotechników - wyburzeniowców - instalatorów teletechnicznych, energetycznych oraz elektrycznych

Część 1. PORADNIK składa się z: - przedmowy, gdzie omówiono wymagania, jakie należy spełnić, aby móc uzyskać uprawnienia budowlane w danej specjalności zarówno bez ograniczeń, jaki i w ograniczonym zakresie (wymagania co do wykształcenia i odbytej praktyki na budowie lub przy sporządzaniu projektów budowlanych); - rozdziału 1 obejmującego wyciąg z wykazu przepisów obowiązujących na egzaminie, do których przykładowe pytania na egzamin testowy (egzamin pisemny) wyszczególniono w rozdziale 2; - rozdziału 2, w którym zamieszczono 523 przykładowe pytania na egzamin testowy (niezależnych od 662 pytań zawartych w 2 części książki) obejmujących: · 66 przykładowych pytań z zakresu ustawy – Prawo budowlane, · 216 przykładowych pytań z zakresu warunków technicznych (14 rozporządzeń), · 24 przykładowych pytań z zakresu – Kodeksu postępowania administracyjnego, · 43 pytań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (7 rozporządzeń) · 174 pytań z zakresu innych 43 aktów prawnych; z proponowanymi odpowiedziami A, B i C kompatybilnymi z przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz regulaminem Polskiej Izby Inżynierów budownictwa; na końcu tego rozdziału zamieszczono właściwą odpowiedź A lub B lub C; na egzaminie – stosownie do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – wybór odpowiedzi polega na zakreśleniu na karcie odpowiedzi jednej z trzech propozycji odpowiedzi (A albo B albo C), z których jedna jest właściwa; - rozdziału 3, gdzie zamieszczono 20 przykładowych testów egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane bez ograniczeń dla wszystkich specjalności (łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, jak również odrębnie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi); w odróżnieniu do rozdziału 2 – odpowiedzi oznaczono małymi literami: a), b) i c); na końcu każdego zestawu wybranych losowo pytań wskazano właściwą odpowiedź wraz z podaniem przepisu, uzasadnieniem i komentarzem, z którego wynika odpowiedź; - wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana na egzaminie na uprawnienia budowlane.