Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej »
zamknij
Dziś jest Sobota 13 Sierpień 2022
Menu górne
waluty


Jezyki
KIES TAAL  - Polski -
Koszyk
Menu główne
Podstawy rolnictwa i wycena nieruchomości rolnych
Autor: Ryszard Cymerman
Wydawnictwo: Educaterra 2019 wyd:V
Cena netto: 59,05 PLN
VAT: 5 %
Cena brutto: 62,00 PLN
Produkt niedostępny

 

  Klientów z Lublina i okolic zainteresowanych naszymi 
wydawnictwami zapraszamy do naszej siedzby w Lublinie 
Budynek R.D.L.P (Lasy Państwowe) Czechowska 4 parter, pokój nr 4


Podstawy rolnictwa i wycena nieruchomości rolnych

 

Spis treści

Przedmowa
Dział I. Podstawy rolnictwa
1.Wiadomości ogólne o rolnictwie
2.Pojęcia dotyczące przestrzeni rolnej
2.1.Użytek rolny
2.2.Grunt rolny
2.3.Nieruchomość rolna
2.4.Gospodarstwo rolne
2.5.Inne pojęcia dotyczące obszarów wiejskich
2.6.Pojęcia dotyczące rolnictwa
2.7.Pojęcia i wskaźniki ekonomiczne
3.Mierniki wartości użytkowej gleb
3.1.Ogólne dane o wartościowaniu gleb
3.2.Gleboznawcza klasyfikacja gruntów
3.3.Kompleksy przydatności rolniczej gleb
4.Podstawowe rośliny rolnicze i sadownicze
4.1.Dane ogólne
4.2.Podziały roślin
4.3.Charakterystyka wybranych roślin rolniczych
5.Technologia uprawy roślin
5.1.Uprawa roli
5.2.Zespoły uprawek
5.3. Siew
6.Zestawienie podstawowych danych agrotechnicznych
6.1.Podstawowe dane agrotechniki roślin uprawnych
6.2.Wybrane dane techniczno-eksploatacyjne narzędzi i maszyn rolniczych
6.3.Masa i objętość podstawowych produktów rolniczych
6.4.Technologia uprawy wybranych roślin
7.Ochrona gruntów rolnych
7.1.Potrzeba ochrony gruntów rolnych
7.2.Odrolnienie w procesie inwestycyjnym
7.3.Opracowania planistyczne jako warunek zmiany przeznaczenia terenu lub jego funkcji
7.4.Zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na inne cele
7.5.Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji
8.Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
8.1.Przedmiot gospodarowania - zasady ogólne
8.2.Sprzedaż i nabywanie nieruchomości
8.3.Przekazanie w trwały zarząd
8.4.Dzierżawa i najem
8.5.Administrowanie
8.6.Nieodpłatne przekazanie
8.7.Gospodarka mieszkaniowa i socjalna
9. Kształtowanie ustroju rolnego
Dział II. Wycena nieruchomości rolnych
1.Przedmiot wyceny i jego cechy
2.Źródła informacji do wyceny nieruchomości rolnych
3.Prawne uregulowania wyceny nieruchomości rolnych
4.Ogólne zasady wyceny nieruchomości rolnych
5.Wycena nieruchomości rolnych i ich części stanowiących grunty orne w stałej uprawie oraz stanowiących łąki i pastwiska
5.1.Czynniki wpływające na wartość gruntów ornych i użytków zielonych
5.2.Wycena gruntów ornych
5.3.Wycena użytków zielonych
5.4.Wycena gruntów metodą wskaźników szacunkowych
5.5.Wycena upraw i zasiewów
6.Wycena nieruchomości rolnych zabudowanych
7.Wycena sadów, ogrodów działkowych i plantacji kultur wieloletnich
7.1 Pojęcie i rodzaje kultur wieloletnich
7.2.Stan prawny kultur wieloletnich
7.3.Cechy produkcyjne kultur wieloletnich wpływające na ich wartość
7.4.Zasady i procedury szacowania nieruchomości gruntowych z plantacjami kultur wieloletnich 8.Wycena gruntów pod stawami
8.1.Podstawowe pojęcia
8.2.Podział stawów
8.3.Użyteczność obiektów stawowych
8.4.Wycena obiektów stawowych
9.Wycena gruntów z urządzeniami pełniącymi funkcje urządzeń melioracji wodnych szczegółowych 9.1.Podstawowe wiadomości o urządzeniach melioracji wodnych
9.2.Wycena urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
10.Wycena nieruchomości rolnych z koniecznością wykonania rekultywacji
10.1.Zarys wiadomości o rekultywacji
10.2.Wycena gruntów
11.Wycena gruntów rolnych przy wyłączaniu z produkcji
12.Wycena gruntów zadrzewionych i zadrzewień
12.1.Pojęcie gruntów zadrzewionych i zadrzewień
12.2.Funkcje oraz znaczenie terenów zadrzewionych
12.3.Zasady i procedury szacowania gruntów zadrzewionych oraz zadrzewień
13.Literatura