Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej »
zamknij
Dziś jest Wtorek 26 Październik 2021
Menu górne
waluty


Jezyki
KIES TAAL  - Polski -
Koszyk
Menu główne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.Część C: Zabezpieczenia i izolacje, Zeszyt 10 Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci ciepłowniczych Nr 439/2008
Wydawnictwo: ITB 2008
Cena netto: 46,00 PLN
VAT: 5 %
Cena brutto: 48,30 PLN

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.Część C: Zabezpieczenia i izolacje, Zeszyt 10 Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci ciepłowniczych Nr 439/2008

Spis treści

Przedmowa
1. Wstęp
1.1. Uwagi wstępne
1.2. Przedmiot, ogólne wymagania i zakres stosowania warunków
1.3. Przepisy i dokumenty związane
1.4. Terminologia
2. Wymagana dokumentacja
2.1. Wymagania ogólne
2.2. Zawartość dokumentacji technicznej (projektowej)
2.3. Dokumentacja powykonawcza
3. Wymagania stawiane wyrobom izolacyjnym
3.1. Wymagania formalno-prawne dotyczące wyrobów izolacyjnych
3.2. Zasadnicze wymagania techniczne
4. Odbiór, transport i składowanie wyrobów do wykonania izolacji cieplnej
4.1. Warunki odbioru wyrobów do wykonania izolacji cieplnej
4.2. Transport
4.3. Składowanie
5. Wykonywanie izolacji cieplnej rurociągów i urządzeń
5.1. Wymagania ogólne
5.2. Wykonywanie izolacji z wyrobów z wełny mineralnej skalnej lub szklanej
5.3. Wykonywanie izolacji z wyrobów izolacyjnych ze sztywnej pianki
poliuretanowej/poliizocyjanuranowej (PUR/PIR)
5.4. Wykonywanie izolacji z wyrobów z pianki z kauczuku syntetycznego
5.5. Wykonywanie izolacji z wyrobów z miękkiej pianki polietylenowej (PE)
5.6.Wykonywanie płaszcza osłonowego izolacji
6. Kontrola przy odbiorze
6.1. Odbiór wyrobów przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej
6.2. Ogólne cechy zewnętrzne materiałów lub wyrobów izolacyjnych
6.3. Odbiór międzyoperacyjny (częściowy) izolacji właściwej
6.4. Odbiór końcowy izolacji
6.5. Opis badań
6.6. Ocena wyników badań i protokoły z badań
Załącznik 1
Protokół odbioru technicznego - częściowego izolacji cieplnej
Załącznik 2
Protokół odbioru technicznego - końcowego izolacji cieplnej
Załącznik 3
Izolacje cieplne rurociągów i urządzeń Przegląd wyrobów. Zasadnicze warunki stosowania
Stron 51