Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej »
zamknij
Dziś jest Wtorek 26 Październik 2021
Menu górne
waluty


Jezyki
KIES TAAL  - Polski -
Koszyk
Menu główne
Metodyka planowania w zarządzaniu nieruchomości
Autor: Andrzej Muczyński
Wydawnictwo: Educaterra 2016
Cena netto: 38,10 PLN
VAT: 5 %
Cena brutto: 40,01 PLN

 

 

Klientów z Lublina i okolic zainteresowanych naszymi 
wydawnictwami zapraszamy do naszej siedzby w Lublinie 
Budynek R.D.L.P.  (Lasy Państwowe) Czechowska 4 parter, pokój nr 8

tel: 505150262

 

 Metodyka planowania w zarządzaniu nieruchomościami


SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE
1.1. Rozwój teorii i praktyki zarządzania nieruchomościami
1.2. Cel i zakres pracy
2. ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA TLE TEORII ZARZĄDZANIA
2.1. Teoria zarządzania jako dyscyplina naukowa
2.2. Definicje i interpretacje zarządzania a zarządzanie nieruchomościami
2.3. Strukturalne ujęcie procesu zarządzania nieruchomościami
2.4. Funkcjonalne ujęcie procesu zarządzania nieruchomościami
2.5. Zarządzanie nieruchomościami jako proces dynamiczny i wielowymiarowy
3. PODSTAWY PLANOWANIA W PROCESACH ZARZĄDZANIA
3.1. Istota, zasady i funkcje planowania
3.2. Przebieg procesu planowania
3.3. Typologia planowania
3.4. Metody i techniki planowania
3.5. Zalety i wady planowania w zarządzaniu
4. KONCEPCJA I METODY PLANOWANIA STRATEGICZNEGO
4.1. Misja, wizja i zamierzenia
4.2. Analiza strategiczna
4.2.1. Analiza otoczenia zewnętrznego
4.2.2. Analiza wewnętrzna
4.2.3. Metoda SWOT jako algorytm analizy strategicznej
4.3. Formułowanie i wybór strategii zarządzania
4.4. Sporządzenie planu strategicznego
5. ZASADY, FORMY I PROCEDURY PLANOWANIA OPERACYJNEGO
5.1. Ogólna charakterystyka planowania operacyjnego
5.2. Rodzaje planów operacyjnych
5.3. Procedura sporządzania planów operacyjnych
6. METODYKA TWORZENIA TYPOWEGO PLANU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ
6.1. Definicje, cele i funkcje planu zarządzania nieruchomością
6.2. Założenia ogólne opracowania typowego planu zarządzania nieruchomością
6.3. Procedura sporządzania typowego planu zarządzania nieruchomością
6.4. Struktura treści typowego planu zarządzania nieruchomością
6.5. Charakterystyka elementów treści typowego planu zarządzania nieruchomością
6.5.1. Wstęp do planu zarządzania nieruchomością
6.5.2. Analiza i ocena stanu istniejącego nieruchomości
6.5.3. Analiza otoczenia rynkowego nieruchomości
6.5.4. Analiza ekonomiczno-finansowa nieruchomości
6.5.5. Analiza strategiczna 6.5.6. Sformułowanie (założeń) planu strategicznego
6.5.7. Opracowanie planu operacyjnego (realizacyjnego)
6.5.8. Podsumowanie planu, wnioski końcowe i rekomendacje
6.6. Wymagania szczególne stawiane typowym planom zarządzania
7. IMPLEMENTACJA METODYKI PLANOWANIA NA WYBRANEJ NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWEJ
7.1. Wstęp
7.1.1. Podstawa formalna sporządzenia planu
7.1.2. Przedmiot i zakres planu
7.1.3. Status właściciela i zarządcy (autora planu)
7.1.4. Cele opracowania planu a oczekiwania właściciela nieruchomości
7.1.5. Podstawy prawne zarządzania nieruchomością
7.1.6. Wykorzystane źródła informacji i materiały pomocnicze
7.2. Analiza i ocena stanu istniejącego nieruchomości
7.2.1. Analiza stanu prawnego nieruchomości
7.2.2. Lokalizacja i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
7.2.3. Analiza stanu techniczno-funkcjonalnego nieruchomości
7.2.4. Charakterystyka dokumentacji technicznej
7.2.5. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości
7.2.6. Określenie potrzeb remontowo-modernizacyjnych
7.2.7. Analiza sposobu zarządzania nieruchomością
7.2.8. Podsumowanie i wnioski
7.3. Analiza otoczenia rynkowego nieruchomości
7.3.1. Otoczenie zewnętrzne i analiza rynku nieruchomości
7.3.2. Klienci - potrzeby, preferencje i upodobania
7.3.3. Analiza nieruchomości konkurencyjnych i porównywalnych
7.3.4. Podsumowanie i wnioski 7.4. Analiza ekonomiczno-finansowa nieruchomości
7.4.1. Bieżąca analiza finansowa nieruchomości
7.4.2. Możliwości poprawy sytuacji finansowej nieruchomości
7.4.3. Obecne i potencjalne źródła finansowania
7.4.4. Określenie wartości rynkowej nieruchomości
7.4.5. Podsumowanie i wnioski
7.5. Analiza strategiczna
7.5.1. Mocne i słabe strony nieruchomości
7.5.2. Szansę i zagrożenia w otoczeniu zewnętrznym
7.6. Sformułowanie (założeń) planu strategicznego
7.6.1. Określenie wariantów (scenariuszy) postępowania
7.6.2. Ocena projektowanych wariantów postępowania
7.6.3. Wskazanie wariantu optymalnego (planu strategicznego)
7.7. Opracowanie planu operacyjnego (realizacyjnego)
7.8. Podsumowanie planu, wnioski końcowe i rekomendacje
8. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
BIBLIOGRAFIA
INNE ŹRÓDŁA

WYKAZ TABEL I RYSUNKÓW