Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej »
zamknij
Dziś jest Wtorek 26 Październik 2021
Menu górne
waluty


Jezyki
KIES TAAL  - Polski -
Koszyk
Menu główne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.Część D: Roboty instalacyjne, Zeszyt 1 Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych D1/2014
Wydawnictwo: ITB 2014
Cena netto: 70,00 PLN
VAT: 5 %
Cena brutto: 73,50 PLN
Produkt niedostępny


Klientów z Lublina i okolic zainteresowanych naszymi 
wydawnictwami zapraszamy do naszej siedzby w Lublinie 
Budynek R.D.L.P.  (Lasy Państwowe) Czechowska 4 parter, pokój nr 8
(była księgania Gepro)Spis treści


Przedmowa
1.Wstęp
1.1. Przedmiot i zakres opracowania
1.2. Terminy i definicje
1.3. Oznaczenia i skróty
1.4. Wymagania BHP przy wykonywaniu robót elektrycznych
2. Dokumentacja techniczna
2.1. Wymagania ogólne
2.2. Instalacje elektryczne i piorunochronne
2.3. Instalacje telekomunikacyjne
3. Materiały i wyroby stosowane w instalacjach elektrycznych i telekomunikacyjnych
budynków
3.1. Wymagania formalne
3.2. Wymagania techniczne urządzeń, aparatury i materiałów
4. Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku
4.1. Wymagania ogólne
4.2. Instalacje i urządzenia zasilające budynki mieszkalne w energię elektryczną
4.3. Instalacje zasilające pomieszczenia administracyjne
4.4. Instalacje elektryczne zasilające aparaturę kontrolno-pomiarową, automatykę
oraz urządzenia regulacji instalacji i urządzeń sanitarnych
4.5. Instalacje odbiorcze
4.6. Ochrona i zabezpieczenia w instalacjach elektrycznych
5. Wykonanie instalacji piorunochronnej budynku
5.1. Wymagania ogólne
5.2. Wymagania dotyczące instalacji piorunochronnej zewnętrznej (LPS)
5.3. Wewnętrzny LPS
6. Budynkowa instalacja telekomunikacyjna
6.1. Wymagania ogólne
6.2. Budynkowa kanalizacja telekomunikacyjna
6.3. Podstawowe elementy budynkowej instalacji telekomunikacyjnej
6.4. Wymagania szczegółowe dla podstawowych elementów budynkowej
instalacji telekomunikacyjnej
6.5. Wymagania instalacyjne
6.6. Wymagania dotyczące sieci i urządzeń komputerowych
6.7. Instalacje telefonii stacjonarnej
6.8. Instalacje przyzywowe i domofonowe
6.9. Instalacje radiowo-telewizyjne
7. Montaż instalacji elektrycznych według różnych systemów wykonawczych
7.1. Wymagania ogólne
7.2. Instalacje pod tynkiem
7.3. Instalacje w tynku
7.4. Instalacje na podłożu (tynku)
7.5. Instalacje wykonywane przewodami jednożyłowymi lub wielożyłowymi
i kablami układanymi w kanałach konstrukcji budowlanych
7.6. Instalacje zatapiane
7.7. Instalacje na konstrukcjach wsporczych
7.8. Montaż elementów instalacji elektrycznych
7.9. Montaż instalacji ogrzewania elektrycznego podłogowego pomieszczeń
7.10. Nowoczesne (inteligentne) instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych
8. Odbiór instalacji elektrycznej w budynku
8.1. Warunki odbioru robót budowlanych niezbędnych do wykonania instalacji
elektrycznej, piorunochronnej i telekomunikacyjnej
8.2. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej
8.3. Odbiór końcowy
8.4. Odbiór instalacji elektrycznej w budynku (zakres sprawdzeń)
8.5. Odbiór instalacji piorunochronnej w budynku
8.6. Odbiór sieci sygnalizacji alarmowo-pożarowej (SAP)
8.7. Odbiór instalacji telekomunikacyjnych
9. Warunki przekazania instalacji elektrycznej i piorunochronnej do eksploatacji
10. Dokumentacja i specyfikacje techniczne
11. Transport
11.1. Wymagania ogólne
11.2. Transport materiałów
11.3. Odbiór i przyjęcie materiałów
11.4. Składowanie materiałów
11.5. Inne urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót elektrycznych
budowlano-montażowych
12. Bibliografia
12.1. Przepisy prawne
12.2. Normy
12.3. Literatura
Załącznik 1. Dokumentacja elektroenergetyczna
Załącznik 2. Dokumentacja telekomunikacyjna
Załącznik 3. Wykaz obiektów koniecznych do wyposażenia w wymaganej klasy
urządzenie piorunochronne
Załącznik 4. Zalecane rozmieszczenie sprzętu i osprzętu w kuchni