Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej »
zamknij
Dziś jest Sobota 21 Maj 2022
Menu górne
waluty


Jezyki
KIES TAAL - Polski -
Koszyk
Menu główne
Katalog cen jednostkowych robót i obiektów inwestycyjnych 1 KW 2022
Wydawnictwo: BISTYP CONSULTING 1 KW 2022
Cena netto: 237,96 PLN
VAT: 8 %
Cena brutto: 257,00 PLNSpis treści

 

Katalog (zastępuje ZJWC)stanowi nieocenioną pomoc przy planowaniu kosztów inwestycji i zabezpieczeniu środków na jej realizację, sporządzaniu harmonogramów finansowych, wyceny nieruchomości, oceny ekonomicznej rozwiązań projektowych, sporządzaniu i weryfikacji kosztorysów uproszczonych, ofertowych, inwestorskich, ZZK i ekspertyz.

    Jest niezbędny do:

 • szybkiego określania i weryfikacji kosztów inwestycji, przy uzgadnianiu i realizacji robót budowlanych,
 • rozliczania robót, przy ustaleniu w umowie wynagrodzenia ryczałtowo - ilościowego.
 • szacowania wartości budynków i budowli podejściem kosztowym, metodą odtworzeniową, technikami kubaturową i elementów scalonych.
      Katalog zawiera gotowe ceny jednostkowe robót i obiektów budowlanych.

      Cena jednostkowa zawiera wszystkie składniki kalkulacyjne roboty budowlanej: cenę robocizny, materiałów, pracy sprzętu oraz narzuty. Pozwala to na wykonanie kosztorysu lub wyceny metodą uproszczoną, co znacznie skraca czas jego opracowania i weryfikacji (pozwala zaoszczędzić nawet 70% czasu, przy wykonywaniu kosztorysu lub wyceny).

      Ceny jednostkowe dotyczą jednostek przedmiarowych robót (m, m2, m3, kp, szt. itp.). Stosując je do obliczania wartości robót i obiektów, znacznie skracamy czas wykonania kosztorysu lub wyceny. Wykonujemy bowiem tylko proste działanie - mnożymy ilość robót obliczoną w przedmiarze przez cenę jednostkową.

      Katalog zawiera najszerszy w kraju zakres wskaźników cen robót i obiektów budowlanych.

      Obiekty ujęte w naszych wskaźnikach, uwzględniają przeciętne warunki wykonania robót (technologia, materiały, wykończenie). Wskaźniki opracowane są na podstawie szczegółowych kosztorysów, wycenianych według aktualnych normatywów oraz projektów technicznych dla danego obiektu i podawane są w aktualnych poziomach cen, według średniej stawki krajowej. Wskaźniki cenowe nie obejmują: kosztów dokumentacji, kosztów geodezyjnych, geologicznych, nadzoru autorskiego, inwestorskiego, inwestora zastępczego oraz dodatkowych kosztów, związanych z zagospodarowaniem placu budowy, płatnych przez inwestora. W katalogach podajemy wskaźniki procentowe tych kosztów. Głównym celem tych wskaźników jest zabezpieczenie w budżecie inwestycji wysokości nakładów na te elementy.

  Spis Treści


INFORMACJE PODSTAWOWE

BAZA DANYCH WYJŚCIOWYCH

DANE SZCZEGÓŁOWE - informują o wartości składników kalkulacyjnych, przyjętych do obliczenia cen jednostkowych: stawka robocizny, koszty materiałów, narzuty (koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk), a także o poziomie cen, w jakim sporządzono kalkulacje

I. CENNIK JEDNOSTKOWY ROBÓT INWESTYCYJNYCH

1. Roboty ziemne

1.1 Roboty przygotowawcze - kod CPV 45100000-8
1.1.1 Karczowanie drzew i zagajników
1.1.2 Pomiary przy wykopach fundamentowych
1.1.3 Ręczne i mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
1.1.4 Układanie i rozbieranie płyt drogowych (czasowe drogi kołowe i place)
1.2 Roboty ziemne zmechanizowane - kod CPV 45111200-0
1.3 Ręczne roboty ziemne - kod CPV 45111200-0
1.4 Roboty o charakterze branżowym – kod CPV 45111200-0
1.5 Roboty wykończeniowe i towarzyszące- kod CPV 45111200-0
1.6 Odwodnienie wykopów- kod CPV 45111240-2
1.7 Roboty ziemne dla robót elektroenergetycznych- kod CPV 45112200-0
1.8 Roboty w umocnieniach systemu "PODLASIE"– KNR AT-11 -kod CPV 45111200-0
1.9 Geosyntetyki w robotach ziemnych - kod CPV 45111200-0
1.10 Ścianki szczelne stalowe z grodzic G-62 - kod CPV 45262210-6

2. Roboty budowlane

2.1 Konstrukcje murowe z cegieł, bloczków i pustaków - kod CPV 45262500-6; 45262520-2
2.2 Konstrukcje murowe w technologii YTONG - kod CPV 45262500-6; 45262520-2
2.3 Konstrukcje murowe w technologii POROTHERM - kod CPV 45262500-6; 45262520-2
2.4 Konstrukcje murowe w technologii SILKA (KNR 9-01; KNR K-02; KNR K-28) - kod CPV 45262500-6; 45262520-2
2.5 Konstrukcje murowe w technologii MUROTHERM (KNR AT-34)- kod CPV 45262500-6; 45262520-2 2.6 Konstrukcje murowe systemu H + H –(KNR 9-17) - kod CPV 45262500-6 ; 45262520-2
2.7 Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne- kod CPV 4526300-4
2.8 Konstrukcje z betonowych i żelbetowych elementów prefabrykowanych (bez kosztu prefabrykatów)- kod CPV 45262800-4
2.9 Fundamenty specjalne z pali wierconych- kod CPV 45262300-4
2.10 Pokrycia dachowe - kod CPV 45261210-9; 45261300-7
2.11 Konstrukcje drewniane - kod CPV 45261100-5
2.12 Izolacje - kod CPV 45260000-7; 45320000-6
2.13 Tynki i okładziny wewnętrzne - kod CPV 45410000-4
2.14 Tynki i okładziny zewnętrzne - kod CPV 45410000-4
2.15 Tynki cienkowarstwowe (ATLAS, BAUMIT, KREISEL, DRYVIT, CEKOL, CERESIT, STO, TERRANOVA, GREINPLAST ) -kod CPV 45410000-4
2.16 Stolarka - kod CPV 45420000-7; 45422100-7; 45424000-4
2.17 Podłogi i posadzki - kod CPV 45262800-4; 45432100-5
2.18 Rusztowania - kod CPV 45262100-2
2.19 Szklenie - kod CPV 45441000-0
2.20 Malowanie - kod CPV 45442100-8
2.21 Mieszanki betonowe - kod CPV 45262300-4
2.22 Ogrodzenia - kod CPV 45342000-6
2.23 Ślusarka okienna i drzwiowa z elementów stalowych - kod CPV 45421000-4
2.24 Ślusarka - aluminium - kod CPV 45421100-5
2.25 Roboty kamieniarskie (bez kosztu elementów kamiennych) - kod CPV 45262510-9
2.26 Docieplenia ścian budynków mieszkalnych - kod CPV 45321000-3; 4544303000-4
2.27 Lekka obudowa ścian i dachów z płyt warstwowych i blach - kod CPV 45262400-5
2.28 Zabezpieczenia przed graffiti - kod CPV 45320000-6; 45442300-0
2.29 Nowoczesne systemy suchej zabudowy technologii Lafarge Nida Gips (KNR AT-42) - kod CPV 45421000-4
2.30 Wiercenie, cięcie i frezowanie techniką diamentową - kod CPV 45262300-4; 45262511-6
2.31 Posadzki przemysłowe z cementowych zapraw samopoziomujących Weber DEITERMAN (KNR AT-41) - kod CPV 452628004; 454300000; 45432100-5
2.32 Okładziny ceramiczne w technologii Weber Deiterman (KNR At-42) - kod CPV 45431200-9
2.33 Systemy suchej zabudowy w technologii RIGIPS (KNR AT-43)- kod CPV 45421000-4
2.34 Ocieplenie ścian i stropów w systemie ECOROCK (KNR 9-02) - kod CPV 45321000-3
2.36 Roboty budowlane i gazotechniczne z Leca Keramzytu (KNR 9-07) - kod CPV 45262300-4
2.37 Pokrycia dachów z uzyciem pap "ICOPAL" typu Szybki Syntan SBS aktywowanych termicznie-KNR 9-14
2.38 Roboty izolacyjne w systemie "Bezpieczny fundament ICOPAL" - KNR 9-15
2.39 Stropy w technologii KONBET - KNR AT-44
2.40 Roboty budowlane w technologii ATLAS - KNR 31
2.41 Okładziny z płytek ceramicznych , gresowych i z kamienia naturalnego w technologii ATLAS- KNR-32 2.42 Posadzki przemysłowe z żywic Harz w technologii Weber DEITERMAN - KNR AT-33 - kod CPV 45262800-4; 454300000; 45432100-5
2.43 Roboty wykończeniowe, murarskie i izolacje w technologii Kreisel - KNR K-24 - Kod CPV 45262500-6; 45262520-2
2.44 Krycie dachów w systemie BRAAS - KNR K-05 - (wyd. III 2012 r.)
2.45 Okna dachowe i pozostałe produkty FAKRO - KNR K-06 (wyd. II 2012 r.)- kod CPV 45420000-7; 45421000-4 ; 45421132-8
2.46 Ściany w systemach Porotherm Profi i Porotherm DRYFIX - KNR K-49 - kod CPV 45262500-6; 45262520-2
2.47 Systemy kominowe SCHIEDEL KNR AT-45
2.48 KNR W -01 Cementowe podkłady i posadzki w technologii WEBER (Saint Gobain wyd. I z 2013r.)

3. Konstrukcje metalowe

3.1 Konstrukcje stalowe - kod CPV 45262400-5; 45223100-7
3.2 Konstrukcje metalowe - KNNR 7 (bez kosztów konstrukcji) -kod CPV 45223100-7; 45421100-5; 45262650-2; 45441000-0

4. Instalacje sanitarne wewnętrzne

4.1 Instalacje wodociągowe z rur stalowych - kod CPV 45330000-9
4.2 Instalacje wodociągowe z rur PVC - klejonych - kod CPV 45330000-9
4.3 Instalacje wodociągowe z rur polipropylenowych - kod CPV 45330000-9
4.4 Instalacje wodociągowe z rur miedzianych - kod CPV 45330000-9
4.5 Instalacje kanalizacyjne - kod CPV 45330000-9
4.6 Instalacje centralnego ogrzewania z rur stalowych - kod CPV 45331100-7
4.7 Instalacje centralnego ogrzewania z rur miedzianych - kod CPV 45331100-7
4.8 Instalacje gazowe z rur stalowych - kod CPV 45330000-9
4.9 Instalacje gazowe z rur miedzianych - kod CPV 45330000-9
4.10 Izolacje termoizolacyjne rurociągów - kod CPV 45320000-6
4.11 Instalacje wentylacji - kod CPV 45331210-1
4.12 Izolacje przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - kod CPV 45320000-6

5. Instalacje elektryczne wewnętrzne

5.1 Wpusty oświetleniowe, gniazd wtykowych i sygnalizacyjne - kod CPV 45311100-1
5.2 Linie zasilające instalacje - kod CPV 45311100-1
5.3 Montaż aparatów, tablic, i rozdzielnic elektrycznych (bez kosztu aparatów, tablic elektrycznych i rozdzielnic) - kod CPV 45315700-5; 45317300-5
5.4 Pomiary elektroenergetyczne - kod CPV 45310000-0
5.5 Instalacje odgromowe i uziemiające - kod CPV 45312310-3; 45312311-0
5.6 Przyłącza napowietrzne - kod CPV 45323210-7
5.7 Instalacja antywłamaniowa i monitoringu wizyjnego - kod CPV 45312200-9
5.8 Instalacje sygnalizacji pożaru POLON ALFA 4800 - kod CPV 45312100-8; 45312200-8
5.9 System wczesnego wykrywania pożaru VESDA oraz system gaszenia pożaru gazem obojętnym-kod CPV 45312100-8; 45312200-8
5.10 Dźwiękowy system ostrzegawczy- kod CPV 45312200-9
5.11 Sieć teleinformatyczna 5E kategorii - kod CPV 45314310-7
5.12 Roboty budowane przy układaniu okablowania strukturalnego - KNR AT-13
5.13 Montaż instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych - KNR-W 5-08 - kod CPV 45312310-3; 45312311-0

6. Instalacje elektryczne w budownictwie wiejskim

6.1 Przyłącza i przerzuty oraz podłączenia wykonywane przewodem YADYn
6.2 Konstrukcje wsporcze dla przyłączy i przerzutów
6.3 Złącza trójfazowe
6.4 Tablice bezpiecznikowe i wyłącznikowe
6.5 Linie instalacyjne
6.6 Wpusty oświetleniowe
6.7 Oprawy oświetleniowe
6.8 Montaż instalacji odgromowych i uziemiających

7. Konstrukcje budowlane w zakresie budownictwa rolniczego

7.1 Roboty murowe
7.2 Konstrukcje betonowe monolityczne
7.3 Konstrukcje z betonowych i żelbetowych elementów prefabrykowanych
7.3.1 Stropy fundamentowe prefabrykowane
7.3.2 Słupy prefabrykowane
7.3.3 Podwaliny
7.3.4 Podciągi stropowe, dachowe, podsuwnicowe, gzymsowe, rygle, oczepy, belki i płatwie spawane 7.3.5 Elementy ścienne
7.3.6 Elementy kominowe i wentylacyjne
7.3.7 Elementy schodowe
7.3.8 Płyty stropowe i dachowe
7.3.9 Elementy ścian oporowych rampowych typu "L" lub odwrócone "T"
7.3.10 Zalewanie zaprawą spoin między płytami 7.4 Konstrukcje drewniane 7.5 izolacje 7.6 Konstrukcje nośne i wsporcze pod wentylatory


8. Zagospodarowanie terenu


8.1 Wyposażenie placu zabaw - kod CPV 45112723-9
8.2 Ławki parkowe i ogrodowe - kod CPV 45112723-9
8.3 Urządzenia sportowe - kod CPV 45112723-9
8.4 Urządzenia komunalne - kod CPV 45112723-9

9. Linie energetyczne

9.1 Linie oświetlenia zewnętrznego - kod CPV 45316110-9
9.2 Linie kablowe energetyczne do 1kV - kod CPV 45232210-7
9.3 Linie kablowe sygnalizacyjne - kod CPV 45232210-7
9.4 Typowe złącza kablowe i napowietrzne - kod CPV 45232210-7
9.5 Linie napowietrzne - kod CPV 45232210-7
9.6 Linie optotelekomunikacyjne - kod CPV 45232320-1
9.7 Przepusty - kod CPV 45232310-8
9.8 Linie kablowe NN - kod CPV 45232310-7
9.9 Linie kablowe SN - kod CPV 45232310-7

10. Sieci wodociągowe zewnętrzne

10.1 Sieci wodociągowe w wykopach umocnionych - kod CPV 452311300-8; 45232100-3
10.2 Sieci wodociągowe w wykopach nieumocnionych - kod CPV 45231300-8; 45232100-3
10.3 Przyłącza wodociągowe - kod CPV 45231220-3
10.4 Zasuwy- kod CPV 45231300-8
10.5 Hydranty podziemne i naziemne- kod CPV 45231300-8
10.7 Studnie wiercone - kod CPV 45231300-8; 45232100-3

11. Sieci kanalizacyjne zewnętrzne

11.1 Sieci kanalizacyjne w wykopach umocnionych - kod CPV 45231300-8
11.2 Sieci kanalizacyjne w wykopach nieumocnionych - kod CPV 45231300-8
11.3 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych - kod CPV 45231300-8
11.4 Studzienki rewizyjne z polipropylenu, polietylenu - kod CPV 45231300-8
11.5 Przyłącza kanalizacyjne - kod CPV 45231300-8

12. Sieci cieplne

12.1 Sieci cieplne z rur preizolowanych - kod CPV 45231100-6

13. Sieci gazociągowe

13.1 Sieć gazociągowa niskiego ciśnienia z rur stalowych - kod CPV 45231220-3
13.2 Sieć gazociągowa średniego ciśnienia z rur PE - kod CPV 45231220-3
13.3 Sieć gazociągowa wysokiego ciśnienia - kod CPV 45231220-3

14. Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne

14.1 Drenowanie - kod CPV 45232452-5
14.2 Konstrukcje betonowe i żelbetowe – kod CPV 45262300-4
14.3 Konstrukcje kamienne, podsypki i krawężniki – kod CPV 45232452-5
14.4 Zabudowa biologiczna – kod CPV 45244000-9
14.5 Zagospodarowanie pomelioracyjne łąk i pastwisk oraz ogrodzenia - kod CPV 45112710-5

15 Budownictwo morskie

15.1 Wbijanie pali
15.2 Wbijanie ścianek szczelnych
15.3 Urządzenia i roboty pomocnicze przy palowaniu i ściankach szczelnych
15.4 Umocnienie brzegów i skarp

II. CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW INWESTYCYJNYCH

1. Budownictwo ogólne
2. Budownictwo mieszkaniowe
3. Budownictwo przemysłowe - ciepłownie i obiekty towarzyszące
4. Hale stalowe
5. Hale systemowe stalowe
6. Budownictwo komunalne
7. Oczyszczalnie ścieków: Kontenerowe, bezobsługowe, biologiczne
8. Budownictwo rolnicze
9. Garaże i budownictwo zaplecza motoryzacji
10. Domy drewniane całoroczne i letniskowe
11. Obiekty sportowe
12. Ogrodzenia
13. Obiekty sanitarno-inzynieryjne
14. Obiekty elektro-energetyczne

III. MATERIAŁY INFORMACYJNE

1.Wskaźniki procentowe do obliczania wartości prac projektowych w kosztach robót budowlano-montażowych dla inwestycji kubaturowych.
2.Wskaźniki procentowe kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót budowlano-montażowych dla inwestycji liniowych.
3. Wskaźniki procentowe kosztów dokumentacji projektowej dla obiektów inżynierskich.
4. Wskaźniki procentowe dla usług związanych z budownictwem.
5. Orientacyjne mnożniki przeliczeniowe wartości dla regionu kraju i dla miast wojewódzkich
6. Stopień zużycia obiektów budowlanych w latach w zależności od ich wieku
7. Przykładowe okresy trwałości obiektów budowlanych
8. Przykładowe okresy trwałości obiektów produkcyjnych, magazynowych, handlowych
9. Przykładowe okresy trwałości budowli
10. Przykładowe okresy trwałości budownictwa ogólnego
11. Trwałość (wiek techniczny) konstrukcji i elementów budowli z różnych materiałów.
12. Określenie procentowej wartości robót.
13. Wskaźniki cen towarów i usług w latach 1953 - 2015 / rok poprzedni -100 /.
14. Wskaźniki nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej w latach 1994 - 2016r.
15. Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych.
16. Stawki opłat za usunięcie drzew lub krzewów w 2017 r.
17. Ceny działek budowlanych w podziale na województwa w zależności od funkcji przeznaczenia i uzbrojenia technicznego.
18. Jednostkowe stawki opłat za umieszczenie odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej na składowisku.
19 . Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.
20. Warunki udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
21. Przeliczniki wagowe materiałów budowlanych.
22. Oznaczenia betonów stosowanych w budownictwie