Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej »
zamknij
Dziś jest Poniedziałek 5 Grudzień 2022
Menu górne
waluty


Jezyki
KIES TAAL  - Polski -
Koszyk
Menu główne
Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych 4 KW 2022
Wydawnictwo: Promocja
Cena netto: 59,26 PLN
VAT: 8 %
Cena brutto: 64,00 PLN

Zeszyt ten składa się z następujących części:

  • Jednostkowe ceny robót remontowo-budowlanych
  • Jednostkowe ceny robót remontowych w obiektach zabytkowych

Ceny jednostkowe robót ziemnych i inżynieryjnych publikowane są w podziale na ceny minimalne, średnie i maksymalne. Dodatkowo podawana są: cena średnia przy wykonywaniu robót w warunkach utrudnionych oraz informacja o wartości materiałów (z kosztami zakupu) w średniej cenie jednostkowej roboty.

Ceny robót obliczone są na podstawie następujących założeń metodycznych

  1. Ceny jednostkowe robót skalkulowano według zasad kalkulacji szczegółowej.
  2. Nakłady rzeczowe materiałów, robocizny i pracy sprzętu przyjęto z KNR, ZKNR i KNNR, zaktualizowanych na dzień wydania tego biuletynu cen.
  3. Symbolika, jednostki miary i nazewnictwo w każdej pozycji robót - odpowiednio do właściwych tabel poszczególnych KNR, ZKNR i KNNR.
  4. Symbol klasyfikacyjny roboty podany w każdej tablicy cenowej, uwzględnia numerację rozdziału, tablicy i kolumny właściwego KNR, ZKNR lub KNNR.
  5. W kalkulacjach szczegółowych cen jednostkowych robót przyjęto rynkowe stawki robocizny, rynkowe ceny materiałów i usług sprzętowych oraz rynkowe narzuty kosztów pośrednich i zysku podane w „Informacjach o cenach czynników produkcji".

W biuletynie publikowane są syntetyczne współczynniki regionalne zmian cen, które można stosować do średnich cen jednostkowych robót.

Przy poszczególnych tytułach rozdziałów (obejmujących rodzaj robót wg poszczególnych katalogów KNR czy KNNR) podane są kody CPV (Wspólnego Słownika Zamówień). Kody CPV przypisano na odpowiednim poziomie ogólności występującym w Słowniku (klasa, kategoria lub podkategoria), tak by obejmowały wszystkie roboty występujące w tym rozdziale biuletynu lub jego części. Zamieszczenie ich w biuletynie cen robót ułatwia zakwalifikowanie robót do odpowiednich działów i przyjęcie właściwego kodu do opisu przedmiotu zamówienia.